Sähköä ilmassa

Koulutuspalvelut:

Koulutus räätälöidään yksilöllisesti yrityksen tai yhteisön tarpeiden mukaisesti ja se perustuu aina käytännön esimerkkeihin ja toimintaan. Palvelujani työturvallisuuden alueella ovat:

SFS6002 Sätky-koulutus

Suurjännitelaitteistoissa työskenteleville suunnattu SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus

►Sätky-koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta annetaan 5 vuotta voimassa oleva Sätky-kortti.
►Sätky-koulutus vastaa SFS 6002 standardin vaatimuksia sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Työturvallisuuskorttikoulutus

Trafi
Työturvallisuuskortin saannin edellytyksenä on hyväksyttävästi suoritettu työturvallisuuskorttikoulutus. Kortti on voimassa viisi vuotta. Kurssi on yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittaneella on

► perustiedot yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta ja yleisistä vaaroista
► tiedot työturvallisuuden keskeisistä periaatteista ja hyvistä käytännöistä
► perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen  perehdyttäminen
► hyväksytään myös kuljettajien ammattipätevyyskoulutuspäiväksi

Tieturva 1 koulutus

Trafi
Tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

► Yksipäiväinen pätevyyskoulutus.
►Tieturva 1 kortti on voimassa viisi vuotta.
► hyväksytään myös kuljettajien ammattipätevyyskoulutuspäiväksi

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -pätevyyttä:

► Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
► Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
► Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
► Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.

Tieturva 2 koulutus

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet:

► Tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen.
► Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
► Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen.
► Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen.
► Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä.
► Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen.
► Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen.

Liikennevirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä

► Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
► Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä.
► Liikenneviraston tiemestareilta ja tietarkastajilta.
► Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta.

Kaksipäiväisen kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin. Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille pääsemiselle on voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys.

Muut tarjoamani osa-alueet

Projekteja ja koulutusta voimme myös suunnitella yrityksesi tarpeiden mukaan esimerkiksi seuraavista osa-alueista:

► Turvallisuuden johtaminen
► Työstä vastaava ja sähkötyöturvallisuus
► Oikeat työturvallisuusasenteet 
► Tikastyöskentely 
► Sähkönjakeluverkon ilmajohtojen purkutyöt 
► Sähkönjakeluverkon häiriönselvitys 
► Aliurakoitsijoiden työturvallisuusperehdytys 
► Työpaikkaohjaajien turvallisuuskoulutus
► 0,4 kV:n JT-koulutus

► Palvelujani turvallisuuden kehittämisen alueella ovat:

- Turvallisuuskartoitukset
- Tapaturmatilastointi
- Riskiarviot- ja kartoitukset

Etusivu

Koulutuspalvelut

Yhteystiedot

Etusivu | Koulutuspalvelut| Yhteystiedot

© Kival Oy